%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

מצה לא שמורה לליל הסדר


י"ד ניסן התשע"ה מאת:אורלי

שאלה:
כבוד הרב
במידה ואני גרה בבית הורי והם לא מתכוונים לקנות מצה שמורה , אפשר לעשות את ליל הסדר עם מצה לא שמורה?

תשובה:
לכתחילה יש להתאמץ בכל עוז לקנות לכה"פ שלש מצות 'עבודת יד' שנעשו מחיטה 'שמורה משעת קצירה' ולצאת בהם ידי חובת מצות 'אכילת מצה' לכל הדעות.

אולם בדיעבד יוצא ידי חובה לדעת חלק מהפוסקים אף במצה 'שאינה שמורה משעת קצירה', אך אין לסמוך על זה אלא בשעת הדחק ממש.

מקורות:
שו"ע תנג -ד סובר שבשעת הדחק מותר ליקח קמח מן השוק, וכן פסק בספר חזו"ע פסח עמוד עו | אולם דעת הפרי חדש שבכזית של לילה ראשון של פסח אינו יוצא ידי חובה אלא במצה שמורה משעת קצירה| והנה לגבי מצות מכונה לדעת חלק מהפוסקים אין יוצאים ידי חובה במצת שנעשו במכונה, ראה בספר אור לציון ח"ג פי"א - ו, וע"ע בספר חזו"ע פסח עמוד עח, לכן יש להתאמץ להשיג מצות עבודת יד שהם מחיטים שמורות משעת קצירה .

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.