%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

מעלת המהנה תלמיד חכם מנכסיו


י' אלול התשע"ה מאת:אברהם

שאלה:
כבוד הרב מי שנותן מעשרותיו לאברכי הכולל האם הוא בכלל
"המהנה תלמיד חכם מנכסיו" ונחשב שהוא נדבק בשכינה?

תשובה:
רבותינו ז"ל הפליגו מאוד במעלת המהנה תלמיד חכם מנכסיו"

עד שאמרו (ילקוט שמעוני ישעיהו רמז תלא):המהנה ת"ח מנכסיו, מעלה עליו הכתוב כאלו נדבק בשכינה:

ועוד מצינו שאמרו (ברכות דף לד עמוד ב) כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא למהנה תלמיד חכם מנכסיו. ומן הגדולות שבכל הצדקות הוא מי שמהנה תלמיד חכם מנכסיו(מאירי מסכת כתובות דף פה עמוד ב| ושיטמ"ק שם).

ובוודאי שכל התורם ל"אברכי כולל" היושבים ועוסקים בתורה במסירות נפש מתוך הדחק, הוא בכלל זה. מלבד שיש לו חלק בתורתו וזוכה ויושב במחיצת התלמיד חכם בעולם הבא. כמבואר בפסחים (דף נג:). וביאר רבינו המאירי(שם) שהמהנה תלמיד חכם מנכסיו, זוכה ויושב בישיבה של מעלה, מפני שאף הוא מסייע בחכמתו וגורם להעמידה ע"כ.

נמצא כמה מעלות טובות לזוכה להחזיק תלמידי חכמים, ואשרי הזוכה לכך.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.