%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

ממתי אסור באכילת בשר בימי בין המצרים


י"ח תמוז התשע"ה מאת:ט.

שאלה:
שלום כבוד הרב, ממתי לא אוכלים בשר? תודה רבה.

תשובה:
מרן השו"ע (או"ח תקנ"א -ט) הביא מנהגים שונים בדבר וציין שיש שנהגו להימנע מאכילת בשר החל מיום י"ז בתמוז.

אולם המנהג הפשוט שלא להימנע מאכילת בשר אלא מראש חודש אב. עד עשירי באב.
ולגבי ראש חודש עצמו נחלקו הפוסקים בדבר אם מותר לאכול בשר בראש חודש, והמקל בדבר יש לו על מה שיסמוך.

מקורות.
שו"ע תקנא ,ט| ולגבי ראש חודש המעיין בדעת מרן השו"ע משמע שראש חודש הוא בכלל האיסור, ובספר בני חיי הביא שע"פ רבינו האר"י אין לאכול בשר בראש חודש, וכן הוא בשער הכוונות דף פח. וכן הוא למנהג האשכנזים.
אולם מנהג הספרדים להקל בראש חודש ,וכ"כ הגאון החיד"א ועוד עי' כה"ח ס"ק קכו. וכ"כ להקל מרן בעל החזו"ע זצ"ל בעמוד קסט.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.