%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

מליחה במלח דק


י"ב תמוז התשע"ד מאת:יעקב

שאלה:
שלום הרב ! יש לי לבבות של עוף שעדין לא הכשירו אותם במלח האם אפשר למולחם במלח דק, או שצריך למולחם במלח עבה בדוקא?

תשובה:
אין למלוח במלח שולחני דק, אלא במלח עבה הנקרא מלח בישול. וטעם הדבר: לפי שהמלח הדק נבלע בבשר ואינו מוציא דם. למרות שבדיעבד אם מלח במלח דק, עלתה לו מליחה. מכל מקום לכתחילה אין להקל בזה ובפרט שהמלח הגס מצוי בשווקים ובכל רשתות השיווק.

ולגבי מליחת הלב יש לציין שקודם המליחה יש לפותח ולהוציא את הדם הכנוס בתוכו ורק אחר כך ימלחנו במלח.
ויש נוהגים בנוסף לחתוך גם את ערלת הלב.

מקורות:

כתב השולחן ערוך (יורה דעה הלכות מליחה סימן סט- ג) לא ימלח במלח דק כקמח, ולא במלח גס ביותר שנופל מעל הבשר אילך ואילך. וכתב הרמ"א ואם אין לו מלח אחר רק מלח דק כקמח, מותר למלוח בו.וכן מבואר בש"ך (ס"ק יז)דבדיעבד בכל מלח שמלח סגי, ושכ"כ בת"ח כלל ט"ז דין י' ובב"ח:


והנה יש לעיין במלח שולחני הדק המצוי כיום,האם הוא נחשב כמלח דק או כמלח עב שהרי אינו דק כקמח,אלא עבה ממנו.

ונראה כיון ויתכן שהקמח שלהם היה עב כמו הקמח המלא המצוי כיום, או כמו הסולת המצויה, ואנחנו לא נדע מהו דק כקמח. לכן כיון שהמלח הגס לבישול מצוי כיום בכל מקום אין למלוח לכתחילה במלח שולחני.

הלב קורעו ומוציא את דמו עי' פסחים עד: חולין קט.שו"ע סימן עב סעיף א/ערלת הלב ע' רמ"א סימן עב-ב.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

« 1 של 6 »
« 1 של 6 »

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.