%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

מלאכת לש


י"ח אב התשע"ה מאת:נ.ת

שאלה:
כבוד הרב שלום. שמענו מפי ת"ח, קבל עם ועדה, כי ערבוב של רסק עגבניות עם סחוג בשבת מותר לכתחילה, ואין בזה כל חשש למלאכת "לש", וכל מי שטוען אחרת אינו אלא טועה. האמנם?

תשובה:
מרן השו"ע (בסימן שכ"א ט"ז) מביא בשם יש אומרים שאף בדבר שאין דרך לגבלו כגון שומים כתושים וכיוצא בהם, אין ליתן לתוכן משקה בשבת ולערבם משום איסור לש.

ולדעה זו העושה כן בשבת חייב חטאת.

וראה בספר אור לציון (ח"ב עמוד רמח) שלכתחילה יש לחוש לדעה זו, ומ"מ אם עושה כן על ידי שינוי יש להקל. עיי"ש. וע"ע בספר שש"כ פ"ח סט"ז בשם הגרש"ז אוירבאך זצ"ל שכתב שאין להוסיף ריבה או סוכר לגבינה בשבת עי"ש.

ועולה מכאן שאין לערבב רסק עגבניות עם סחוג בשבת אלא בשינוי. אלא שיש מקלים בכל זה (עי' חזון עובדיה ח"ד עמוד רפד).

וכיון שהוא נוגע לאיסור תורה בוודאי שלכתחילה יש להחמיר בדבר, ומה גם שיכול לעשות שינוי בקל. [ולמה הדבר דומה לאדם הנמצא בשדה מוקשים ישן, ואמר לו קצין שמכיר ויודע את מפת המוקשים המוטמנים, תטה מן מן הדרך מעט, בכדי שלא תתקל במוקש הנמצא במרחק צעד ממך, והלה מתעקש להמשיך בדרכו,מבלי לנטות ימין ושמאל. שסופו ידוע ר"ל].


מקורות נוספים לעיון:

ובשו"ת אגרות משה (אורח חיים חלק ד סימן עד) כתב לגבי נתינת משקין על דייסה של תינוק וכדו' שיש להקל בבלילה רכה שהוא דרבנן כהרוב החולקין על הט"ז (בסי' שכ"א ס"ק י"א) ומתירין בשינוי שמבואר בגמ' שנותנין תחלה המאכל, ואח"כ המשקה אם לא ידוע לו. אבל הוא רק לצורך גדול כגון להאכיל לתינוק אבל בלא צורך גדול יש לאסור כהט"ז.עכ"ל.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.