%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

מכשיר כבד שנפל על אדם מבוגר ובנס ניצל האם יברך הגומל?


כ"ד כסלו התשע"ד מאת:דוד

שאלה:
יש לי שאלה בקשר לברכת הגומל: בשבת האחרונה נפלה הטלויזיה של סבא שלי במקום שסבא שלי עמד, ובנס זה לא נפל עליו אלא לידו ממש, והוא שואל אם הוא צריך לברך הגומל? והאם יש לך עצה לגבי מצוה שאפשר להתחזק על מנת להכיר טובה להקב"ה?

תשובה:
אין לברך ברכת הגומל אלא על ארבעה דברים בלבד שסימנם "חיים" - שהם חבוש יסורים ים מדבר.[מי שהיה חבוש בבית האסורים, חולה שנתרפא, הולכי ימים, ועוברי מדברות] ועל שאר המאורעות אין מברכים "ברכת הגומל אלא בלא שם ומלכות. אך כל זה לפי מנהג הספרדים, אכן למנהג בני אשכנז יש לברך "ברכת הגומל" אף על שאר הניסים והמאורעות שניצול מהם.

ברם אף למנהג הספרדים שאין מברכים "ברכת הגומל" אלא על ארבע דברים בלבד.עליו להודות ולשבח להקב"ה על הנס שנעשה עמו.וידוע מה שאמרו רבותינו "כל הנעשה לו נס ומודה עליו עושין לו נס אחר".

ואם חפץ חיים הוא עליו להתחזק ולקבוע עיתים לתורה. כל יום, ולא יוותר על קביעותו בשום אופן, שהתורה היא סם חיים, ואורך חיים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד.

מקורות : שו"ע או"ח סימן ריט סעיף ט. כה"ח ס"ק נב.משנ"ב ס"ק לב.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.