%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

מי שהפריש תרומות ומעשרות בשבת האם מותר לאכול את הפירות בשבת?


כ"ז אב התשע"ו מאת:יעקב מידן

שאלה:
אדם שהפריש תרומות ומעשרות בשבת האם מותר לו לאכול מן הפירות? והאם יש חילוק בין שוגג למזיד?

תשובה:
אסור להפריש תרומות ומעשרות בשבת. ומי שעבר והפריש תרומות ומעשרות בשבת במזיד, אסור לאכול מהפירות והירקות בין לו ובין לאחרים, עד למוצאי שבת.

ואם הפריש בשוגג, מותר לאכול מהם, ואף למפריש בעצמו מותר לו לאכול מהם למרות שעבר איסור, לא קנסוהו חכמים כיון שבשגגה בא מעשה לידו.

מקורות:
שו"ע או"ח סימן שלט סעיף ד, ובמשנה ברורה ס"ק כה.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.