%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

מחלל שבת אחרי שיצא מבית הכנסת


כ"ד 'אדר ב התשע"ד מאת:דניאלה

שאלה:
בשבת בבוקר, ראיתי לתדהמתי מתפללים יוצאים מבית הכנסת, אחד מהם נפרד מחברו בברכת שבת שלום, מוציא שלט מהכיס ונכנס לאוטו! כשכיפה על ראשו, נסע לביתו. שסיפרתי על בעלי על כך אמר שבית הכנסת ביקשו שלא יתפלל עימם אך הוא לא מקשיב ומגיע מהישוב הסמוך. האם הייתי צריכה להוכיחו? לגנות אותו? זה היה ממש מקומם!
מלבד זה, בשמחת תורה כהגעתי לבי''כ ראיתי אנשים ברחבה בחוץ עם פלאפונים ביד. כיצד יתכן? איך עלינו לנהוג עימהם?
תודה

תשובה:
אמרו חז"ל : כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שלא נשמע.ולכן אם הוכיחוהו ולא קיבל את תוכחתם שוב אין חובה להוכיחו, ואף שאמרו חז"ל "הוכח תוכיח" אפילו מאה פעמים.

מכל מקום כאן הנזק רב מן התועלת. לפי שהתוכחה תרחיק אותו מהמעט יהדות שעוד הוא משמר עליה. ועליו ועל כיוצא בו אמר הכתוב "אל תוכח לץ פן ישנאך" [וכאן ישנאך היינו שישנא את דרך התורה ויתרחק ממנה].

אבל כמובן שרצוי מאוד לקרבו בדרכי נועם, וחובה קדושה מוטלת על רב בית הכנסת ללמד תועים בינה ועליו לדבר בדרשותיו על מעלת השבת וקדושתה, וחומר המחללה. ודברים היוצאים מן הלב יכנסו ללב. וישוב מדרכו הרעה. ושב ורפא לו.


מקורות לעיון:
עי' בה"ל סימן תרח ד"ה מוחין בידם. בשם הברכ"י.ובשו"ת קנין תורה ח"ה סימן נח.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.