%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

מזוזה שהוסרה לצורך בדיקה אם יש צורך לברך עליה כשמחזירה למקומה


י"ב אב התשע"ה מאת:יעקב מועלם

שאלה:
מזוזה שהוסרה לצורך בדיקה אם יש צורך לברך עליה כשמחזירה למקומה?

תשובה:
אם הסיר את המזוזה לבדוק אם היא כשרה, ונמצאת כשרה. יש אומרים שאין לברך כשחוזר וקובעה במזוזת הפתח. ויש אומרים שיש לו לברך "לקבוע מזוזה" לפני שיקבענה. שמכיון שהיה לו ספק אם תמצא כשרה, הסיח דעתו ממנה, והוי כאילו קובעה מחדש שצריך לברך. וכל שכן אם נמצאת פסולה ובא לקבוע מזוזה אחרת כשרה, שצריך לברך על קביעותה, וכן המנהג.


מקורות:

הפת"ש (סימן רפט א) הביא בשם הברכ"י להסתפק אם הסירה ע"ד לבודקה ומצאה כשירה אם יברך. ובשו"ת מהר"מ שיק יו"ד רפה כתב שאם מצאה שהיא כשירה שאין לברך,וכן פסק הערוך השולחן (רפט-ד) ובשו"ת משנה הלכות (ח"ז סימן קפד| וכן דעת הגרי"ש אלישיב שאם החזירה בו ביום אינו מברך ישיב משה עמוד קמו, ולעומתם רבו החולקים וסוברים שיש לברך עליה שוב כיון שהסיח דעתו ממנה משעה שלקחה לבדיקה, עי' שו"ת מהרש"ג יוד נז, ושכן כתב בעל האדמת קודש שהמנהג לברך הסכים לזה רבי גדליה חיון ראש חסידי בית א-ל בירושת"ו, וכ"כ השדי חמד מערכת מ כלל כב, הלכות עולם ח"ח עמוד רסה.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.