%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

מותר שמן מנרות שבת האם מותר להדליקו לכבוד צדיקים וכדו'


ה' סיון התשע"ד מאת:טוביה

שאלה:
שלום כבוד הרב. נרות שבת שכבו, האם מותר לי להשתמש עם השמן שנותר בנר להדלקה לכבוד צדיקים שנפטרו?

תשובה:
שמן שנותר מנרות שבת שכבו טרם זמנם, מותר להשתמש בשמן, ואפילו לצורכי חולין, כגון להאיר את הבית וכדו'. וכל שכן שמותר להשתמש בשמן להדליק בו נרות לכבוד הצדיקים ולעילוי נשמתם.

מקורות:
כתב השו"ע (או"ח רעט א) נר שהדליקו בו באותה שבת אע"פ שכבה אסור לטלטלו ולהסתפק ממנו באותה שבת. ודייקו האחרונים מדברי השו"ע דמשמע דלאחר שבת מותר להסתפק ממותר השמן והוי דומיא דעצי סוכה ונוייה שמותרים לאחר החג. כה"ח (סימן רע"ט ס"ק ו).

ואם תאמר מאי שנא ממותר שמן שבחנוכה דשורפו משום דהוקצה למצוותו ?

כבר תירץ התוספות (שבת מד .)דנר חנוכה עיקרו לאו להנאתו בא אלא לפרסומי ניסא ומשום חביבותא דנס אינו מצפה שיכבה ומקצהו לגמרי למצוה. משא"כ בנר שבת דלהנאתו הוא בא ויושב ומצפה שיכבה, ולכך מותר. וכ"כ הר"ן בפרק במה מדליקים בהלכות חנוכה.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.