%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

מוקצה בשבת


ב' 'אדר ב התשע"ד מאת:מיכל

שאלה:
אם יש מגירה שיש בה מוקצה כמו כלי כתיבה וגפרורים מותר לפתוח אותה בשבת כדי לקחת ברכון?

תשובה:
מגירה שיש בה חפץ של היתר שאינו מוקצה כגון ברכון וכדו', וחפץ שהוא מוקצה בשבת כגון מעות וכדו' - אם המוקצה אינו עיקר וחשוב בעיניו יותר מדבר ההיתר הנמצא במגירה מותר לפתוח מגירה זו בשבת.

אולם אם המוקצה עיקר וחשוב בעיניו וכגון שהיה במגירה סכום כסף גדול, נעשית המגירה כבסיס לדבר האסור, ואסור לפותחה בשבת.

אמנם נראה שאם יש במגירה זו "כלי כתיבה וגפרורים" שדינם "ככלי שמלאכתו לאיסור", - יהיה מותר לפתוח מגירה זו בשבת על מנת להוציא את הברכון מתוכו, למרות שהכלי הכתיבה חשובים בעיניו יותר מדברי ההיתר הנמצאים שם.

וטעם ההיתר הוא: שהרי כלי שמלאכתו לאיסור ניטל לצורך גופו ומקומו.וכאן מטלטל המגירה לצורך מקומו.

אלא שאם יש לו ברכון במקום אחר יש להחמיר שלא לפתוח מגירה זו באופן שהמוקצה חשוב בעיניו יותר מדברי ההיתר, וזאת ע"פ המשנ"ב סימן שח ס"ק יב עי"ש. למרות שלא הכל הסכימו עמו שם.

מקורות: שו"ע או"ח סימן שי סעיף ח . ובמשנ"ב שם.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.