%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

מדוע נתקנו ימי השובבים לתיקון הברית דוקא מפרשת שמות ואילך?


ח' טבת התשע"ד מאת:יוסף

שאלה:
מדוע נתקנו ימי השובבים לתיקון הברית דוקא מפרשת שמות ואילך?

תשובה:
טעם לימי השובבים בפרשיות שמות עד פרשת משפטים כתב רבינו האר"י ז"ל: שימי השובבים מסוגלים לתקן את החטא הידוע (קרי והוז"ל)יותר מכל השנה. לכן מתחיל מפרשת שמות שאז התחיל השעבוד. שנתקן החטא הידוע של אדם הראשון, ונגמר בפרשת משפטים כי תקנה עבד עברי.

ובשל"ה (פרשת שמות שובבי"ם ת"ת) ביאר שפרשיות אלו נבחרו לפי שבהם מרומזים תשובה תפילה וצדקה ותורה שבהם תלוי עיקר התשובה.

פרשת שמות מדברת בענין גליות וסיגופים של ישראל, 'וימררו את חייהם' וגו' (שמות א, יד), וכל עבודה קשה וגו' היה למירוק וזיכוך, והיא התשובה הנגלית. פרשת וארא שם יתבאר התשובה שהיא בלב שלם, שהיא מדת אמת. פרשת בא שם יתבאר ענין העבודה. פרשת בשלח שם מתבאר ענין התפלה. פרשת יתרו שם מתן תורה. פרשת משפטים שם מתן הדינין. פרשת תרומה שם נדבת הלב הנכלל בצדקה. פרשת תצוה בעשיית בגדי כהונה לאהרן איש חסיד, שם יתבאר גמילות חסדים. וסימנא מילתא, כי אלו התיבות של שובבי"ם ת"ת, רומזים לארבע חומות תשובה תפלה צדקה תורה, כי 'שובבים' רמז ל'שובו בנים שובבים' (ירמיה ג, יד), ובמה, בתיבת ת"ת, ראשי תיבות תשובה תפלה וגם ראשי תיבות תלמוד תורה, וגם תיבת ת"ת הוא לשון נתינה רומז לצדקה עי"ש.

וצריך לדעת שכיון שהשנה היא שנה מעוברת, ובשנה מעוברת מתקן יותר, כלשונו של המהרח"ו (והובא דבריו בכה"ח סימן תרפה ס"ק לז), ולכן יש להתאמץ יותר בתשובה ובתפילה בשבועות הללו הבאים עלינו לטובה.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.