%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

מדוע מברכים על בשמים בברית מילה?


ג' אב התשע"ד מאת:טוביה

שאלה:
רציתי לדעת בבקשה מדוע מברכים בברית מילה ברכת הבשמים? ומה מקורו?

תשובה:
מנהג הספרדים לברך על הבשמים בשעת המילה הוא על פי המבואר בשו"ע (יו"ד סימן רסה סעיף א)שכתב: יש נוהגים ליטול הדס בידו, ומברך עליו, ולהריח, עי"ש. והוא מנהג קדום מאוד, ולפי בעל "שיבולי הלקט" שורשו מזמן התלמוד כפי שיבואר להלן.

מספר טעמים נאמרו בזה.

א. טעם ראשון - לפי שהיה מנהג להוליך הדס בכל בתי כנסיות להודיע לעם כי יש שם מילה, והואיל ויש להם הדס מזומן מברכין עליו.

ב. טעם נוסף - לפי שנאמר במדרש (בראשית רבה פרשה מ"ח) שבשעה שמל אברהם ילידי ביתו העמידן גבעת הערלות וזרחה השמש עליהן והתליעו ועלה ריחן לפני הקדוש ברוך הוא כקטורת הסמים וכעולה שכולה לאישים אמר הקדוש ברוך הוא בשעה שיהיו בניו של שזה באין לידי עבירות אני נזכר להם אותו הריח ומתמלא עליהן רחמים: ועל כן נהגו לברך על הבשמים בברית מילה:

ג. טעם נוסף נאמר בזה - לפי שמצינו במסכת סנהדרין(לב:) "קול ריחיים בבורני שבוע הבן שבוע הבן" וביאורו: שבשעת השמד היו עושים סימן זה להודיע שיש שם ברית מילה והוא סימן לשחיקת סממנין, לכך היו מוליכין הדס שהוא עצי בשמים ומברכין עליו: [ג' טעמים אלו הביאם בספר שבולי הלקט (הלכות מילה סימן ד) ].

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.