%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

לקרב ספר תורה לזקנים על מנת שינשקהו


כ"ו טבת התשע"ד מאת:דוד

שאלה:
כבוד הרב . כשמחזירים ספר תורה להיכל ויש אדם מבוגר במרחק של מטר מהמסלול של המוליך את ספר התורה להיכל, האם מותר למוליך לסטות ממסלולו ולקרבו לזקן על מנת שינשק את ספר התורה?

תשובה:
כתבו הפוסקים שאין למוליך את ספר התורה להקיף בהיקף גדול יותר מדרך הילוכו למקום הקריאה כדי לקרב את הספר תורה גם לכל שאר האנשים העומדים בפינות בית הכנסת. כי יש בזה גנאי שמוליך את הספר תורה לאנשים, במקום שהאנשים יתקרבו אליו.
ולכן אין לקרב את הספר תורה אף לזקן או חולה. ואם קשה עליהם להתקרב, ינשקהו מרחוק לחיבוב המצוה.

מקורות:

כ"כ בשו"ת ציץ אליעזר חלק יב סימן מ וזה לשונו: אודות מה שבהרבה פעמים מוציא הס"ת מארון הקודש להוליכה אל הבימה לקרוא בה, צועד אתה כמה צעדים אחורנית או לצדדים ומושיטה לעומדים שם שינשקו אותה. גם בעיני הדבר נראה תמיד למוזר ואני מרגיש בכך כפחיתת כבוד לס"ת כאילו מחזרים ומבקשים שינשקו אותה, וגם עצם הסטיה אתה ממחוז חפצה מהוה אי כבוד לה, וברור שכבודה היא שכל העומדים וכל הנמצאים יחזרו המה אחריה ויתקרבו אליה לנשקה. ואלה שלא מתקרבים יהיה מאיזה טעם שיהיה אין לו לנושאה להתקרב אתה אליו

וכ"כ בספר שו"ת ריב"ם שנייטוך שכבר הרעיש על הדבר הזה, ובקצת עיקר דינים לבני ישראל שבתחילת הספר בסעי' ט"ז כתוב לאמר: להזהר בעת פתיחת הארון קודש בשעת קריאת התורה שיטול הש"ץ הס"ת ויסבב התיבה לצפון ולדרום, וכל או"א ילך אל התיבה לנשק הס"ת אם ירצה, אבל לא יולך הש"ץ את הס"ת אצל כל או"א ויושיט לו הס"ת כמו חתיכת חפץ, כמו שראינו בארץ אשכנז, וזה גנאי גדול ובזיון גדול לתורתנו הקדושה, והוא דומה לחילול השם, כי איך ימלא לבו של בו"ד שלא להטריח א"ע לילך לס"ת לנשק כ"א שהס"ת יבוא אליו, ע"כ נ"ל שהקולר ההוא תלוי על צואר הרבנים היינו שישגיחו על הדבר הזה בכל מקום שידם מגעת ולהגליל השייך אליו יזהר להזהיר שלא להעשות כן, וישראל קדושים בודאי ישמעו ויעשו יקר וגדולה וכבוד להש"י עכ"ל. רואים עד כמה שאורייתא קמרתחי בהגה"ח הנ"ל על הדבר הזה עד שמצא לנחוץ להתריע על כך בחריפות כזאת. עכ"ל.
ועי' בשו"ת יביע אומר ח"ז סימן ט"ז דמשמע דבשעת הגבהת ספר תורה היו מקרבים הס"ת לעם. יש לומר דהתם היינו טעמא לפי שיש ענין שיראו את הכתב, ואי אפשר שכל הקהל יצטופף ויראה את הכתב במקום אחד. משא"כ בנישוק הספר תורה. ועוד יש לחלק שמצוות נישוק ספר התורה פחותה במעלתה ממצות ראיית אותיות הספר תורה שעניינו גדול מאוד ע"פ הסוד.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.