%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

ללוות מקופת צדקה על מנת להחזיר


י"ד שבט התשע"ה מאת:סיגלית

שאלה:
האם מותר לקחת כסף מקופת צדקה ולהחזיר למחרת?

תשובה:
נחלקו הפוסקים אם מותר ללוות כסף מ"קופת צדקה" שבביתו על מנת להחזיר.

ולכן טוב להתנות בתחילה שהמוסד שהוא בעל הקופה לא יקנה את הכסף עד שיגיע הכסף לרשותו ועד שיגיע לרשותו יוכל ללוות משם כרצונו.

וכשהתנה כן יוכל ללוות מהקופה כאוות נפשו, ובלבד שירשום על פתק מהו הסכום שלווה מהקופה, וישים את הפתק בקופה לבל ישכח להחזיר.

ואם הקופה אינה שייכת למוסד מסוים, ודרכו ללוות משם, מותר ללוות מהקופה אף בלא תנאי, ובלבד שירשום וכנ"ל.

מקורות:
המהרש"ם בסימן רנח כתב בשם המאמ"ר והבנין ציון לאסור ללוות מקופת צדקה, ובספר צדקה ומשפט כתב להקל, וכן כתב להקל הגרש"ז אויערבאך והובאו דבריו בספר "באורח צדקה עמוד רסט.
ובספר דרך אמונה פ"ח בציון ההלכה אות קכא כתב: שטוב להתנות שאין הוא רוצה שהקופה תקנה את הכסף.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.