define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor'); להרים את כיסוי החמין בליל שבת - יודעי בינה

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

להרים את כיסוי החמין בליל שבת


י"ב כסלו התשע"ה מאת:עזריה

שאלה:
כבוד הרב.
ערב שבת החמין שלי מוכן כל צורכו, האם בסעודת ליל שבת יהיה מותר לי לקחת מנה מסיר החמין?

תשובה:
אם האוכל נתבשל כל צורכו , יכול להרים את הכיסוי ולהחזירו , אבל אם לא נתבשל כל צורכו , אין להרים את הכיסוי , שהרי אחר כך יהא אסור להחזירו , משום שממהר את בישולו .

ולכן אין להרים את הכיסוי בלילה, אפילו אין בו עצמות, מחשש שמא לא התבשל התבשיל כל צורכו , אלא אם כן הוא יודע בודאי שהאוכל כבר נתבשל כל צורכו .

אולם בבוקר מותר להרים ולהחזיר את הכיסוי , אפילו יש בסיר עצמות בקר , שודאי נתבשלו כבר כל צורכם.

מקור הדין :

אור לציון ח"ב. פי"ז, ט.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.