%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

להטיל ציצית בבגד בתשעת הימים


ז' אב התשע"ה מאת:חיים

שאלה:
האם מותר לקשור פתילים לטלית קטן בתשעת הימים על מנת ללבוש בשבת הקרובה?

תשובה:
טוב להימנע מלקשור ולהטיל ציצית בבגד בימים אלו, מפני שהוא בכלל תיקון בגדים חדשים, שאסורים בתשעת הימים כמבואר בשו"ע (תקנא-ז). אך כל זה דווקא כשיש ברשותו ציציות נוספות, ולכן מוטב שידחה את קשירת ועשיית הציצית עד לאחר תשעת הימים. אבל כשאין לו ציצית כלל, או שיש לו והיא פסולה, מותר לקשור ציציות אף בתשעה באב עצמו.

מקורות :
הנה מצינו שבדבר מצוה הקלו בכל ענייני האבלות בימים אלו כגון בבניה לדבר מצוה עי' בהגה סימן תקנא ב. וכן לגבי אכילת בשר ושתיית יין כמבואר בשו"ע תקנ"א -י' שהקלו בסעודת מצוה. מיהו בכה"ח תקנ"א ס"ק ל לגבי בנין של שמחה שהביא פלוגתא בזה אם יש להקל בדבר מצוה. ועי עוד בכה"ח שם ס"ק מ. ולכן כשיש לו טליתות אחרות מוטב לדחות את קשירת הציציות עד לאחר תשעה באב. אבל כשאין לו ציצית אחרת וכדומה, אס יש להקל אפילו בתשעה באב עצמו וכעין מה שמבואר בספר בן איש חי (דברים סעיף ג ובכה"ח ס"ק לב). לגבי עשיית מעקה דמותר לעשותו אף בתשעה באב עי"ש. אולם ראיתי בעלון כאיל תערוג (אב תשע"ד) בשם הגריא"ל שטיינמן שמותר להטיל ציצית בבגד בתשעת הימים ומשמע שם דאפילו יש לו ציציות אחרות מותר כיון דשמחת מצוה שרי. ולפי מה שנתבאר יש מקום להחמיר כשיש לו טליתות אחרות.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.