%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

להדליק נרות בחג לקישוט


ד מאת:רוני

שאלה:
שלום כבוד הרב האם מותר בחג להדליק נרות מאש דולקת ולפזרם בבית לקישוט?

תשובה:
אם הנרות לא מאירים את הבית ואינם אלא לקישוט בעלמא אין להדליקם בחג.

מקור ההלכה
כ' השולחן ערוך (תקי"ד -ה ) נר של בטלה דהיינו שאינו צריך לו אסור להדליקו. וכתב המשנ"ב סק"ל דאפילו עושה כן לאיזה צורך כגון להראות עושרו ופזרונותיו כיון שאינו מתכוון בזה לצורך יום טוב או לצורך גופו כלל, אסור.- ואף בנידו"ד אינו אלא להראות עושרו, הוי ליה כנר של בטלה שאסור, אולם אם הנרות מאירים את הבית מותר כמבואר במשנה ברורה שם.


%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.