%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

לגדל עיזים לצורך רפואי


כ"ו אייר התשע"ה מאת:נחמיה

שאלה:
כבוד הרב, יש לי עזים במתקן סגור בבית לטיפול בפצעים למי שצריך לכך, האם יש איסור לגדל את העזים?

תשובה:
אמרו רבותינו בגמרא (ב"ק פ), ת"ר מעשה בחסיד אחד שהיה גונח מלבו, (צועק מכאב לב ולא היה יכול להשיב רוחו. רש"י.) ושאלו לרופאים ואמרו אין לו תקנה עד שיינק חלב רותח משחרית לשחרית, והביאו לו עז אחת וקשרו לו בכרעי המטה, והיה יונק ממנה משחרית לשחרית, לימים נכנסו חביריו לבקרו, כיון שראו אותה העז קשורה בכרעי המטה חזרו לאחוריהם, אמרו, ליסטים מזויין בביתו של זה (שהיא רועה בשדות אחרים וגוזל הרבים. רש"י.) ואנו נכנסים אצלו? בדקו ולא מצאו בו אלא אותו עון של העז. ואף הוא בשעת מיתתו אמר יודע אני שאין בי עון אלא של אותה העז שעברתי על דברי חברי. ע"כ.

ומבואר שאסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל אף במקום חולי.

אולם בספר הבהיר יביע אומר (חלק ד - חושן משפט סימן ו) לגאון עוזינו מרן הגאון רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, האריך בשאלה זו ממש וכתב שבזמננו מכיון שהרופאים מצוים במפגיע שרפואת הילדים הללו ע"י כך, נראה ודאי שיש לסמוך ע"ז להקל, ולהתיר לגדל בהמה דקה, באופן שישמרו עליה הרבה שלא תרעה בשדה אחר. שהואיל ותקנה מדרבנן היא אין להחמיר באופן זה, ושאני אותו חסיד שהקפידו עליו חבריו בזה, מפני שהיה אדם חשוב וילמדו ממנו להקל גם בלא חולי.

ומכן עולה להלכה: שמותר לגדל עזים בארץ ישראל כשמטרתו המגדל היא לצורך רפואי, ובלבד שישמרם בעליהם לבל ירעו בשדות זרים.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.