%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

כניסת כהנים לקבר רחל ולציונו של רשב"י במירון


כ"ה חשון התשע"ו מאת:אברהם כהן

שאלה:
רציתי לשאול האם כהן יכול להשתטח ב"קבר רחל" ובצינו של רבי שמעון בר יוחאי במירון, כי שמעתי שיש שהקלו לכהנים לבקר בקברים אלו האם זה נכון ?

תשובה:
יש שהתירו לכהנים להכנס לקבר רחל, ולציונו של רבי שמעון בר יוחאי במירון, מכיון שנבנה באופן שהכהנים יכולים להכנס שם, אך למעשה פוסקי זמננו הורו לאיסור.

מקורות:
ראה בס' 'ביכורי יעקב' להגר"י חי זריהן אב"ד דטבריה שהעיד כי המקובל רבי שאול דוויק הכהן זצ"ל נכנס להתפלל בקבר רחל, בנימוק שידוע לו שפתח המערה פתוח לחוץ. וכן כתב בספר "הברכה המשולשת" שקבלה בידם מגדולי א"י שהכהנים נכנסים לקבר הרשב"י משום שכאשר הגר"א גאלנטי זצ"ל בנה את הבנין על קברי התנאים השאיר שם פותח טפח.

וכן מובא בספר "אהבת השם" (עמוד קכח) שמחברו הוא החסיד הנודע וכו' מוהר"ר יצחק אלפיה זצ"ל (נדפס מכי"ק בשנת תשל"ב בפעיה"ק ת"ו) שהעיד שעשו חלל גדול בתוך הכיפה שעל קבר רחל כדין וכהלכה, ועל גבי הכיפה של החלל ההוא בנו להם המצבה הגבוהה הזאת העולה עד החלונות, ומאז ואילך כל הרבנים והחסידים שהם כהנים ומדקדקים על עצמן בכל מין חומרא יתירא נכנסים לשם בלי שום פקפוק ובאין אומר ובאין דברים עכ"ל.

אך למעשה הורו הגר"מ פיינשטיין ובעל המנחת יצחק והגרש"ז אויערבאך זצ"ל לאסור. ועי' עוד בס' נטעי גבריאל אבלות ח"ב עמוד תרצ –א, ובספר שו"ת ציץ אליעזר חלק טו סימן סח).

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.