%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

כמות האוכל שיש לאכול בערב יום הכיפורים


ז' תשרי התשע"ו מאת:שלמה דרעי

שאלה:
כמה צריך לאכול בערב כיפור? והאם זה מצוה מהתורה?

תשובה:
מצוה לאכול בערב יום הכיפורים ולהרבות בסעודה (שו"ע תרד א).

ואמרו רבותינו "כל האוכל ושותה בתשיעי - מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי" (יומא דף פא עמוד ב). ומצוה זו היא מן התורה .

יש מבארים "כל האוכל ושותה בתשיעי" נחשב כאילו התענה ב' ימים רצופים מלבד התענית בעשירי ונמצא שכאילו התענה ג' ימים (פר"ח).

ומנהג חסידים ואנשי מעשה לאכול כל היום, וסומכים על דברי הכתב סופר (בשו"ת סימן קיד) שבכל אכילה ואכילה מקיים המצוה, וכך היה מנהגו של המהרי"ל דיסקין שהיה אוכל צימוקים כל היום.

ובפע"ח (שער כז פ"א) מבואר שצריך לאכול בערב יום הכפורים כפול ממה שאוכל ביום אחד (כה"ח ס"ק ב), אולם בא"א כתב שאף לדעת המקובלים די בריבוי כל שהוא.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

« 1 של 6 »
« 1 של 6 »

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.