%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

כמה כמות סוכר צריך ללוש עם הבצק, כדי שישתנה ברכתן לברכת "בורא מיני מזונות"?


כ"ח כסלו התשע"ד מאת:מיכל

שאלה:
רציתי לשאול אם אני עושה לחמניות, כמה כמות סוכר צריך ללוש עם הבצק, כדי שישתנה ברכתן לברכת "בורא מיני מזונות"?

תשובה:
בצק שעירב בו סוכר וכדו' כל שמורגש טעם המתיקות בלחמניות, ברכתן בורא מיני מזונות.[ כמות הסוכר היא בערך כוס סוכר, לקילו קמח].

אך כל זה לפי מנהגי הספרדים. אבל לבני אשכנז, יש לתת כמות של סוכר שיהיה ניכר טעם המתיקות יותר מטעם העיסה. ולגבי שמן וחלב צריך שיהיה רוב הלישה משמן וחלב ומיעוטו בלבד מים.

מקורות:
כן כתב השולחן ערוך (אורח חיים סימן קסח סעיף ז) פת הבאה בכיסנין, וכו'. י"א שהיא עיסה שעירב בה דבש או שמן או חלב או מיני תבלין ואפאה, והוא שיהיה טעם תערובת המי פירות או התבלין ניכר בעיסה. וכן פסק בספר חזון עובדיה (כרך ברכות עמוד נה).וכ"כ בספר אור לציון ח"ב פרק יב. והוסיף דכל שמרגיש מתיקות מברך עליה בורא מיני מזונות.ולא די בזה שירגיש טעם שונה מחלה או מלחמניה רגילה.

אך הרמ"א שם חולק וסובר שזה נקרא פת גמור. אלא אם כן יש בהם הרבה תבלין או דבש כמיני מתיקה שקורין לעקי"ך שכמעט הדבש והתבלין הם עיקר, וכן נוהגים.

וביאר המשנה ברורה (ס"ק לג) – שרצונו לומר שיהיה תבלין מעורב בהן, עד שעל ידי זה יהיה ניכר התבלין בטעם, יותר מהקמח. וכן בדבש ושמן וחלב בעינן שיהיה הרוב מהן, ומיעוט מים שעי"ז נרגש מהן הטעם הרבה מאד עד שעי"ז הם העיקר וטעם העיסה טפל. ובמ"ב (ס"ק לד) כתב שהסכימו האחרונים להלכה כפסק הרמ"א:

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.