%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

כלי שבושל בו בשר כשר (לא חלק), האם הוא טעון הכשר בטרם ישתמשו בו לבישול בשר חלק?


ט"ו תשרי התשע"ד מאת:מלכה. מ.

שאלה:
כבוד הרב . ההורים שלי אוכלים בשר בקר כשר לא חלק, ואני ובעלי מקפידים על בשר חלק, ולכבוד שאנו מתארחים בביתם בחג הם מוכנים לבשל עבורנו בכלים שלהם בשר חלק . האם הכלים שלהם צריכים הכשר?

תשובה:
לכתחילה יש להכשיר את הכלים הללו בהגעלה, כיון שלדעת מרן השו"ע שקיבלנו הוראותיו, בשר כשר שאינו חלק, דינו כבשר טרף. אמנם בדיעבד המיקל שלא להכשיר את הכלים הללו, יש לו על מה לסמוך.

נימוקים:
הנה אף שבשו"ת יביע אומר (חלק ה - יורה דעה סימן ג) העלה להקל בזה מכוח ס"ס ,שמא לא היתה ריעותא בבהמה, ושמא הלכה כד' המכשירים.וציין שבשו"ת בעי חיי (חיו"ד סי' ח) כ' להתיר את הכלים של המקילים במיעוך ומשמוש, להנוהגים להחמיר, כשהוזמנו לבית המקילים. ע"ש. וע' בגילוי דעת למהרש"ם (בפתיחה לה' טריפות אות מו). ע"ש. וע' בשו"ת אהל יוסף (חיו"ד סי' ט) שכ' בפשיטות להקל בכלים.וכ"כ בשו"ת יש מאין.

מ"מ כיום נראה שאין כאן ס"ס, וקיים כאן רק ספק אחד. משום שאם בשר זה היה יוצא "חלק". הרבנות הנותנת כשרות,לא היתה מחתימה אותו בתור בשר בעל כשרות רגילה בלבד, אלא היתה מטביעה עליו חותמת של בשר חלק, ואם כן יש כאן אומדנא דמוכח שבשר הנמכר כבשר כשר , אינו אלא כשר ולא בשר חלק. וממילא אין כאן אלא ספק אחד. ולכן לכתחילה אין להתיר את הכלים אלא לאחר הגעלה, ואף דהוי נטל"פ, צריך הכשר.

וראיתי שאף בילקו"י (כרך איסור והיתר א עמוד קכ) נטה להחמיר בזה לכתחילה, שכתב שם: דאין לאסור את הכלים שנתבשל בהם בשר כשר, כיון שיש ספק ספיקא להקל. והמחמיר תבוא עליו ברכה עכ"ל. ולכן נראה דעכ"פ לכתחילה יש להחמיר בזה להצריך הכשר לכלים.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.