%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

כיבוי הנרות חנוכה בבית הכנסת לאחר שהמתפללים יצאו


כ"ה כסלו התשע"ו מאת:גבאי בית הכנסת

שאלה:
האם אפשר לכבות את נרות חנוכה של בית הכנסת לאחר שהאחרון המתפללים יצא מבית הכנסת?

תשובה:
אף אם כל הציבור יוצאים מבית הכנסת קודם שדלקו הנרות חצי שעה יש אומרים שאין ראוי לכבותם קודם שדלקו הנרות חצי שעה אלא אם כן יש חשש לדליקה או גניבה, (שבט הלוי ח"ח סימן קנו, אות א, וכן דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל פניני חנוכה פ"ו עמוד קכח, קכט).

אולם רבים מן הפוסקים שכתבו שאין חיוב לתת שמן בחנוכיה של בית הכנסת כשיעור הדלקת חצי שעה, ומיד אחר תפילת ערבית כל הקהל יוצא מבית הכנסת , והולכים לביתם להדליק נר חנוכה, וכיון שאין שם אדם, אין כאן טעם של פרסומי ניסא ויכול השמש לכבותה או לסלקה (חזון עובדיה עמוד מו בשם הפוסקים עי"ש).

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.