%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

כהן בקברי צדיקים


כ"ו שבט התשע"ג מאת:מרדכי כהן

שאלה:
האם מותר לכהן להתפלל בקברי צדיקים כי שמעתי שאומרים שקברי צדיקים אינם מטמאים?

תשובה:
אסור לכהן להטמאות למתים. ובכלל זה חל איסור מוחלט לכהן לילך לקברי צדיקים ולהתפלל על מצבתם .

מקורות:
ראה בשו"ת בצל החכמה (חלק ב סימן פב) שכתב שכבר נתפשט בזה מנהג לאיסורא עיי' ס' דברי יחזקאל מהגה"ק משינאווא זצ"ל (בשו"ת שבסוף הספר סי' א'), ועיי' בס' פאת השלחן (הל' ארץ ישראל סי' ב' סעי' י"ח) שכ', יש למנוע מנהג איזה בני אדם כהנים שהולכים על קברי צדיקים התנאים והאמוראים וגאונים באמרם שקברי צדיקים אינם מטמאים וטעות הוא בידם וכו' ורבנן קשישאי וקמאי לא עבדי הכי עכ"ל, וע"ש בפי' בית ישראל באורך. ועיי' שו"ת טוב טו"ד (תליתאי, ח"ב סי' רל"א) שהאריך ג"כ לאסור, גם בשו"ת בכורי יעקב (זריהן, סי' כ') מביא מחברים רבים שדעתם לאסור, וע"ש באורך לדחות כל צדדי היתר בזה. ועיי' שו"ת דודאי השדה (סי' כ"א) שנכון לכהנים לילך סמוך לקברי צדיקים עד מקום שמותר להתקרב וע"ש התועליות שיש בזה. גם הגאון בשו"ת מנחת אלעזר (ח"ג סי' ס"ד) אם כי דעתו נוטה להתיר לא הורה כן למעשה. על כן מאן ספון להורות בזה להתירא, ובפרט שהוא נגד מנהג קבוע מדורות.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.