%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

ירקות שנזרעו בשמיטה מה דינם


כ"ג שבט התשע"ה מאת:גדעון

שאלה:
קיבלתי שקית גדולה של ירקות שיש בהם עגבניות ומלפפונים ועוד, מאדם שמגדלם בשדהו בשנה השביעית, האם מותר לאוכלם ? ואם לא מה ניתן לעשות עימם?

תשובה:
תשובה: ירקות שגדלו בארץ ישראל בשנה השביעית גזרו חכמים עליהם ואסרום באכילה, בין אם זרעם בשביעית באיסור, ובין אם צמחו מאליהם.

ולכן אין לאכול את הירקות הללו. ואסור לתתם לאדם שאינו שומר תורה ומצוות מפני שאסור להכשילו בדבר האסור באכילה משום "לפני עוור לא תתן מכשול".

אך אסור לאבדם לפי שאף בספיחים יש קדושת שביעית. ולכן אין לאבדם אלא יניחם עד שירקיבו, ואז יוכל להשליכם לאשפה. ולדעת המקילים יעטפם בשקית וישליכם לפח האשפה.

מקורות:
איסור ספיחים רמב"ם שמיטה ויובל פ"ד הלכה א' ב'. קדושת שביעית בספיחים עי' דרך אמונה שם ס"ק טז בשם החזו"א. ועי' עוד שם בפ"ה ס"ק א. דכל מה שגדל בשנה השביעית יש בו איסור ספיחין. ובציון ההלכה שם ס"ק א. /דעת המקלים: ילקוט יוסף פט"ו סעיף י.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.