%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

יציאה לחוץ לרץ לצורך טיול


ב' סיון התשע"ה מאת:טובי

שאלה:
שלום הרב. רציתי לשאול אם מותר לטוס לחוץ לארץ כדי לטייל?

תשובה:
לא הותר לצאת לחו"ל אלא לצורך לימוד תורה או לישא אשה או לצורך פרנסה אבל לצורך טיול אסור לצאת לחוץ לארץ

כמבואר בדברי הרמב"ם (פ"ה ממלכים ה"ט): אסור לצאת מארץ ישראל זולת לד' דברים בלבד, ואלו הם:

א. ללמוד תורה ב. לישא אישה. ג. או להציל מן העכו"ם ויחזור לארץ. ד. וכן יוצא הוא לסחורה.

והוסיף עוד : אבל לשכון בחוץ לארץ אסור, אא"כ חזק שם הרעב וכו' עכ"ד.

ומבואר מדבריו שאע"פ שיציאתו לחו"ל יציאת עראי היא, מכל מקום לא הותר הדבר אלא בשדעתו לחזור. וכן כתב הכסף משנה בדעתו.
ומשמע שלשאר הדברים אסור לצאת אפילו יציאה ארעית בלבד וכל שכן שלצורך טיול בעלמא שאסור.

וכ"כ במשנה ברורה (או"ח סימן תקל"א ס"ק יד) דלצורך הרווחה או ראיית פני חבירו מותר לצאת משא"כ לצורך טיול דאסור. וכ"פ בשו"ת יחווה דעת חלק ה סימן נז.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.