%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

ים מעורב


כ' אלול התשע"ד מאת:הראל

שאלה:
איפה רשום שאסור ללכת לים מעורב?

תשובה:
ההולך לים מעורב עובר על כמה איסורי תורה.

א. ראשית עובר על מה שאסרה תורה : "לא תתורו אחר לבבכם ואחרי עינכם" (מדבר טו, לט).

ב. ועוד מצינו בדברי חז"ל(מסכת מכות כד.) "ועוצם עיניו מראות ברע" (ישעיהו לג), "זה שאינו מסתכל על הנשים בשעה שעומדות על הכביסה" [שעומדות עם זרועות מגולים] .

ואם אסרו להסתכל על אשה עם זרועות מגולות על אחת כמה וכמה כשהולך לים מעורב שהגוף כולו גלוי חשוף.

ואמרו חז"ל במסכת בבא בתרא על המסתכל על הנשים בשעה שעומדות על הכביסה (דף נז עמוד ב) : אי דאיכא דרכא אחריתא, רשע הוא! היינו שאם יכול להנצל מראיית האיסור,ע"י שילך בדרך אחרת, והוא אינו נזהר בזה, והולך בדרך שיש בה מראות אסורות, הרי הוא רשע! ע"כ.

וכשהולך לים מעורב, כשבכל הארץ יש חופים נפרדים, הרי וודאי שהוא בכלל " איכא דרכא אחרינא" "ואין לך רשע גדול מזה"....

[ואף אם לא היה חוף נפרד בכל הארץ, אין היתר כלל ללכת לחוף מעורב, ובאופן זה מוטב שימנע מללכת לים כל חייו!!! ולא יכשל פעם אחת ללכת לחוף מעורב ].


ג. וכמו כן ההולך לחוף מעורב עובר על "הרהורי עבירה" שמצינו בדברי רבותינו ז"ל ( יומא כט.) "הרהורי עבירה קשים מגוף העבירה". וכמה עוונות חמורים יכול להגיע ע"י הרהורי עבירה רחמנא ליצלן.

ד. ואם נגע באשה לרצונו, עבר על איסור שאמרה "לא תקרב".ובכל נגיעה ונגיעה עבר על איסור תורה נוסף .

ואין להאריך בזה עוד.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.