define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor'); יהירות כסיבה לירידה בלימודים - יודעי בינה

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

יהירות כסיבה לירידה בלימודים


ה' שבט התשע"ה מאת:מ.

שאלה:
כבוד הרב שלום
בזמן האחרון אני מרגישה חוסר הצלחה בלימודים למרות שבעבר הייתי בין המצטיינות בכיתה האם ייתכן שהדבר קורה לי בעקבות מעשה שהיה בעבר עם חברה שאינה נמנית מהבנות המוצלחות בכיתה וראיתיה לומדת שעות רבות מספר שורות בודדות וצחקתי על טיפשותה? האם יש קשר בין הדברים?

תשובה:
בהחלט יש קשר בין הדברים וכמו שמצינו בדברי חז"ל (במסכת פסחים דף סו עמוד ב) אמר רב יהודה אמר רב: כל המתייהר, אם חכם הוא - חכמתו מסתלקת ממנו – שכן מצינו בהלל הזקן שנתעלמה מהם הלכה והלל היה יודעה וסיפר להם את מה ששמע מרבותיו שמעיה ואבטליון, וכשקיבלו את דבריו התחיל מקנטרן בדברים, אמר להן: מי גרם לכם שאעלה מבבל ואהיה נשיא עליכם - עצלות שהיתה בכם, שלא שמשתם שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון. ולבסוף התעלמה ממנו הלכה.

ומבואר מכאן שהמתייהר בחכמתו, חכמתו מסתלקת ממנו. לכן רצוי מאוד שתבקשי ממנה סליחה על מה שפגעת וזלזלת בה. וה' הטוב ישיבך למה שהיית בתחילה.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.