%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

טלטול מזוזה בשבת


ט' תמוז התשע"ו מאת:יעקב ברהום

שאלה:
האם מותר לטלטל מזוזה בשבת או שמא היא מוקצה ואסורה בטלטול ?

תשובה:
מזוזה שרוצה לעיין בה בשבת או להראותה לחבירו, אם היא פתוחה מותר לעיין בה ואין בה חשש מוקצה. אבל אם היא כרוכה ואי אפשר לעיין בה יש מן הפוסקים שאוסרים לטלטלה משום מוקצה.

ולכל הדעות מזוזה שנפלה ממקומה, אין להשאירה בבזיון על הארץ, אלא מחוייב להגביהה ולהניחה במקום של כבוד עד למוצאי שבת.

מקורות:
עי' שלמי יהודה פ"א ס"ד בשם הגרי"ש אלישיב, ושם ס"ק יב, ובספר חוט שני ח"ג פ"נ ס"ק א, ב

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.