%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

חיוב טבילת כלים תבנית סילקון


ח' טבת התשע"ד מאת:ח.

שאלה:
האם צריך להטביל תבנית העשויה מסיליקון שמכינים בה עוגה בתנור?

תשובה:
כלי העשוי מסיליקון דינו כדין כלי פלסטיק, ואף שיש מן הפוסקים שהצריכו להטבילם בלא ברכה, מכל מקום כבר פשט המנהג שלא להטבילם.

מקורות:
עי' שו"ת מנחת יצחק ח"ג סימן עז/ ובחלקת יעקב ח"ב סימן קסג/ובקובץ תשובות מבית לוי ניסן תשנו הביא בשם החזו"א שמנהג העולם שלא להטביל כלי פלסטיק./ וראה עוד בשו"ת יחו"ד ח"ג סימן ס' שהמחמיר להטביל כלי פלסטיק בלא ברכה, תבוא עליו ברכה.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.