%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

זמן סעודה שלישית


כ"ז ניסן התשע"ד מאת:אדיר

שאלה:
מה זמן אכילת סעודה שלישית בשבת, לפני תפילת מנחה או אחרי? ואם אכלתי לפני תפילת מנחה יצאתי?

תשובה:
לכתחילה נוהגים לאכול סעודה שלישית לאחר תפילת מנחה, ומיהו אם סעד קודם תפילת מנחה יצא ידי חובתו. ובלבד שלא יקדים הסעודה קודם שש שעות ומחצה מתחילת היום, שאם סעד קודם לכן, לא קיים מצות סעודה שלישית .


מקורות :
שו"ע רצא ב, וברמ"א הביא ב' דעות אם עדיף שיסעד ואח"כ יתפלל, או איפכא, והביא דיותר טוב להתפלל מנחה תחילה, וטעמם משום שאסור לאכול קודם מנחה. כמבואר בכף החיים ס"ק יד, ומבואר דבדיעבד יוצא ידי"ח. שכל עניינו הוא משום דאסור לאכול לפני מנחה, ואין ענינו למצוות סעודה שלישית. ובפרט דלדעה ראשונה לכתחילה יקדים הסעודה לתפילת מנחה.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.