%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

זמן ברכות השחר


י"ד טבת התשע"ג מאת:מיה

שאלה:
עד מתי אפשר לברך ברכות השחר?

תשובה:
לכתחילה זמנה תוך ארבע שעות מעלות השחר, ובדיעבד אם עבר זמן זה ולא בירך, נחלקו רבותינו הפוסקים :יש אומרים שזמנה עד ארבע שעות מהנץ החמה, וי"א שזמנה עד חצות, וי"א שיכול לברך כל היום כולו.
וכיון שכן, יש לחוש לספק ברכות לבטלה, ויש למהר ולברך ברכות אלו תוך ארבע שעות מהנץ החמה.

מקורות:

בדין זה נחלקו רבותינו האחרונים :
ראה משנה ברורה (סימן נב ס"ק י) בשם המאמר מרדכי ונהר שלום שזמן הברכות הוא כל היום, וכ"כ בשו"ת רב פעלים (ח"ב סימן ח), וכ"כ בספר מעשה רב לגר"א, והוסיף שם עוד יותר דאפילו בלילה עד שעת שינה יכול לברך.וסיים המשנה ברורה שלכתחילה יש להזהר שלא לאחר הברכות יותר מד' שעות,והמיקל לברך אחר חצות אין למחות בידו.וראה עוד מה שכתב בבה"ל שם.ומשמע מדעתו דלדינא אין לברך אחר חצות היום אלא שהמיקל יש לו על מה לסמוך.
והנה הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל בספרו "אור לציון" (פ"ד תשובה יא) , פסק שזמנה הוא ד' שעות מעלות השחר ובדיעבד עד ד' שעות מהנצה"ח, ולאחר מכן אין לברך ברכות אלו. וטעמו משום דספק ברכות להקל עי"ש.
אך לעומתו רבינו עובדיה יוסף שליט"א בשו"ת יחו"ד (ח"ד סי' ד) פסק שבדיעבד זמנם כל היום.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.