%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

זיתים כבושים שנקנו מנוכרי


כ"ב ניסן התשע"ד מאת:ל.

שאלה:
שלום לרב ! בעלי קנה בפסח כמות גדולה של זיתים מנכרי, הוא יאכל מהם, האם למי ששומר כשרות מותר לאכול מזיתים הללו?

תשובה:
אין לאכול "זיתים כבושים" שנכבשו על ידי הנכרי, מכיון שיש לחוש שמא הנכרי השתמש בכלים שבעבר השתמש בהם לדברים האסורים באכילה.

מקורות :
בשו"ע יו"ד סימן קיד - ח מבואר שזיתים של הנכרים הכבושים מותרים ואין חוששים שמא זילף עליהם יין, ובלבד שלא יהיו חתוכות בסכין. והוסיף שם הרמ"א : דמאחר שהם חריפים בלעו מן הסכין, אבל אם נכבשו בכלים של עכו"ם מותרים דמאחר שיש מים עמהם כבר נתבטל חריפותן. וכתב הש"ך ס"ק יג ודווקא שהרוב מים אבל אם הזיתים רוב הרי הם בחריפותן ואסורים ואפילו אין הכלים בני יומן משום דחורפיה משוי ליה לשבח. וכ"כ הפר"ח באות יח, ובית לחם יהודה אות ח,וכן פסק הכה"ח ס"ק מג.

ומעתה כיון שיש לחוש שאין המים רוב כדרך הכובשים היום, שהזיתים הם הרוב והמים הם מיעוט, ובפרט שדרך להוסיף שם דברים חריפים. וגם בעידן של זמננו יתכן והוסיפו תבלינים ושאר חומרים משפרי טעם העשויים מדברים אסורים באכילה. ומה גם שהזיתים הכשרים מצויים לרוב בכל מקום ופינה בארץ, לכן אין להכנס לחששות של איסור כשההיתר מצוי וזמין לכל דורש.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.