%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

התקנת קו טלפון בתשעה באב


ט' אב התשע"ד מאת:מלי

שאלה:
הזמנו טכנאי לפני שבועיים להתקין קו של טלפון בבית, והיום בתשעה באב הוא אמור להגיע האם לבטלו?

תשובה:
אם הטכנאי כבר הוזמן מראש ויגרם לכם הפסד כספי בביטולו, או שיגרם לטכנאי הפסד כל שהוא אם הוא לא יבוא, אין צורך לבטלו. אך אם אין לצדדים הפסד בביטולו, יש לדחות את ההתקנה עד לאחר תשעה באב.
אך מכל מקום מן הראוי שלא להשתמש בו עד לאחר תשעה באב.


מקורות :
איסור עשיית מלאכה התבאר בשו"ע סימן תקנד סעיף כב. וכתב הב"י שמנהג כל ישראל בכל מקום ששמענו שמעם שלא לעשות מלאכה בתשעה באב. ומבואר בכה"ח ס"ק צז דראוי לירא שמים להחמיר על עצמו שלא לעשות מלאכה כל היום כדי שלא יסיח דעתו מן האבלות . אבל בדבר האבד או אם יבוא לידי הפסד מבואר בשו"ע סעיף כג שמותר לעשות בתשעה באב. וע"ע בכה"ח ס"ק כג . אך אין להשתמש בו עד לאחר תשעה באב כיון ששמחה היא לו.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.