%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

השגת גבול


כ"ו אייר התשע"ה מאת:אליעזר ט.

שאלה:
כבוד הרב. אחי גר בישוב שבו יש מכולת אחת, והוא פתח מאפיה, ובעל המכולת גם הוא מתתכוון לפתוח מאפייה. מה ההלכה אומרת במצב הזה? האם מותר לבעל המכולת לפתוח עסק מתחרה לעסק של אחי?

תשובה:
לפי ההלכה מותר לבעל המכולת לפתוח מאפייה, למרות שהמאפייה קדמה לו, ואין כאן ענין של השגת גבול.

אולם אם ייגרם לבעל המאפייה הפסדים אשר יחתכו ויפסידו את פרנסתו לגמרי, אז יש לדון מצד השגת גבול באופן שהעסק ממוקם סמוך למאפייה.

מקורות:


כתב מרן הב"י (בסימן קנו) בשם המרדכי(סי' תקטז) וז"ל: ומבוי הסתום משלשה צדדין רק בצד אחד יכנסו לו ודר ראובן אצל סופו הסתום ובא שמעון לדור כנגד הצד שאין הגוי יכול לילך אם לא ילך תחלה לפני פתח שמעון נראה דיכול לעכב עליו כדרב הונא. אביאסף. וכן כתב בהגהות מיימון פרק ו' מהלכות שכנים (אות ח). וכתב הב"י על זה: דנראה דאביאסף סבר דלא כרב הונא בריה דרב יהושע ואם כן לדידן דקיימא לן כרב הונא בריה דרב יהושע לא מצי מעכב עליו:עכ"ל.

ועיין פתחי תשובה (ס"ק ה) מה שהביא בזה והביא שם דהיכא דמפסידו ומדחהו לגמרי מפרנסתו גם לב"י מצי מעכב

כתב בשו"ת גינת ורדים (חלק חושן משפט כלל ג סימן כ), וכן כתב בשו"ת פרח מטה אהרון (ח"ג סימן קב ד"ה איברא) וכ"כ בשו"ת חת"ס (חו"מ סימן עט ד"ה התנאי הראשון).בדעת רש"י דלא הותר בבר מבואה רק היכא דפוחת פרנסתו אבל אם מפסידו לגמרי אסור,וכן כתב להלכה בספר תשובות והנהגות (ח"ד סימן שח).

והארכתי בזה בספרי משפטי שלמה ח"א חו"מ בכת"י.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.