%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

הפרשת חלה על ידי קטן או קטנה


ט"ז אב התשע"ד מאת:שמשון

שאלה:
אנו עורכים מסיבת "בת מצוה" מוקדמת לבת, ואנו מעוניינים ליצוק תוכן רוחני למסיבה, לכן חשבנו לעשות "הפרשת חלה" במסיבה, והבת שהיא קרובה לגיל 12 תעשה "הפרשת חלה" בברכה רצינו לדעת האם זה אפשרי?

תשובה:
כל שהבת לא הגיעה לגיל י"ב שנה ויום אחד, אין להניח לה לכתחילה להפריש חלה, אלא יכבדו את אמה וכיוצא. ומכל מקום בדיעבד אם עברה והפרישה חלה ובירכה ההפרשה קיימת ואין ברכתה לבטלה.

מקורות:
כתב השו"ע (יו"ד סימן שלא –לג) דקטן שהגיע לעונת נדרים אע"פ שלא הביא ב' שערות ולא נעשה גדול אם תרם תרומתו תרומה. ופסק בזה ע"פ המשנה בפרק קמא דתרומות (מ"ג) וכרבי יוסי דאמר הכי: וכ"פ הטור בסימן שלא.

וביאר הש"ך (ס"ק סג) דאפילו בתרומה של תורה הואיל ונדרהן והקדשן קיימין מן התורה.

ובשו"ת הרמב"ם (סימן צח) כתב: ולכתחלה אין ראוי לו לתרום, עד שיביא ב' שערות. עי"ש.

והסכמת האחרונים דמופלא הסמוך לאיש שתרם תרומתו תרומה, וכמו שהאריך בזה בספר המעשר והתרומה פ"ד עמוד יב. וכן פסק בספר חזון עובדיה (תרומות עמוד קמח), ועי' עוד בספר ציץ הקודש סימן יט, ובשו"ת מנח"י ח"ז סימן כח.

ודלא כמו שכתב בביאור הגר"א ס"ק עח דעד שיביא ב' שערות אין תרומתו תרומה.

ומ"מ עולה מכאן ברור שלכו"ע לכתחילה אין למנות קטן אף שהגיע לעונת נדרים להפריש תרומות ומעשרות, וכן אין להניח לו להפריש חלה. ולכן בענייננו אפשר לתת לבת לסייע בהפרשה, אבל מעשה ההפרשה ממש יכבדו לאם הבת, וכדו' ולא לבת עצמה כיון שעדיין לא הגיעה למצוות.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.