%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

העברת טוריה מיד ליד בבית הקברות


כ"ה תשרי התשע"ד מאת:אבי

שאלה:
כבוד הרב שלום וברכה, למה אסור להעביר מיד ליד טוריה בבית הקברות בעת כיסוי הנפטר בחול? איזה עניין?

תשובה:
מנהג זה הביאוהו האחרונים [הבית לחם יהודה בסימן שע"ו. חכמת אדם כלל קנח, גשר החיים פרק טו]ולא נימקו לסיבת המנהג אלא ציינו שכן המנהג להקפיד על כך.

אך בספר נוהג בחכמה [עמוד קע] לרבי יוסף בן נאיים זצ"ל בשם ספר "מעבר יבוק" כתב : לפי ש"אין שלטון ביום המוות". [וכוונתו לומר שהמטרה היא שכל אחד יעשה בעצמו, ולא יזכה שיגישו וישרתוהו מהטעם הנ"ל].
ועוד טעם יש בזה : שאין להושיט צרה לחבירו.וגם משום נקיון שלא להושיט דבר מאוס לחבירו.עכ"ד.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.