%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

הנוסע לקברי צדיקים האם הוא בכלל הולכי דרכים שפטורים מן הסוכה?


ט"ז תשרי התשע"ו מאת:ב.

שאלה:
שלום כבוד הרב אם אני נוסע לקברי צדיקים אני יכול לשון ברכב תוך כדי נסיעה? והאם יש ענין להחמיר?

תשובה:
היוצא לטייל בחג הסוכות ויודע שלא תהיה לו סוכה בדרך, דעת האגרות משה (או"ח ח"ג סימן צג) שמסתבר שאינו בכלל "הולכי דרכים" שפטורים מן הסוכה, מפני שלא פטרה התורה מסוכה, אלא כשמטרת הליכתו בדרך אינה לשם תענוג, אלא מחמת שיש לו צורך בזה, כגון לצורך סחורה וכדו'. אבל היוצא לטייל אינו בכלל ההיתר ולכן אם יודע שלא תהיה לו סוכה בדרך לא יאכל אכילת קבע בדרך ולא ישן מחוץ לסוכה אפילו שינת ארעי.

ומצינו במסכת מנחות (דף מא.) שהמתבטל מקיום מצות עשה, נענש על כך בשעת חרון אף.

וכן פסק בספר חזו"ע (עמוד קסו| ועי' בספר אשרי האיש עמוד קפב דעת הגרי"ש אלישיב בזה).

ואף שבנסיעות לקברי צדיקים יש בו מצוה מ"מ יש ענין גדול להחמיר וכך נהג הגאון רבינו חיים קנייבסקי שליט"א בנסיעותיו לירושלים בימי חג הסוכות לכותל המערבי ולקבל את פני חמיו הגאון מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל בימי חוה"מ היה מתאמץ מאוד שלא להרדם כל הנסיעה, חוץ לסוכה, ואמר שאף שמרן שהגר"ש אלישיב זצ"ל היקל בזה כדין הולכי דרכים, יש ענין להחמיר (דברי שי"ח גליון 78).

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.