define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor'); המתארח אצל בעה"ב שאינו מהדר בכשרות המפציר בו לאכול האם מחויב לשמוע לו - יודעי בינה

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

המתארח אצל בעה"ב שאינו מהדר בכשרות המפציר בו לאכול האם מחויב לשמוע לו


כ"ה חשון התשע"ו מאת:ששון

שאלה:
אדם שמקפיד מאוד על כשרות המאכלים ומתארח אצל אדם שאינו מקפיד כל כך על כשרויות מהודרות, האם יש מקום להקל לאכול אצלו כאשר בעל הבית מפציר בו לאכול, ומזכיר את דברי חז"ל שהזהירו על כך : "כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה" ?

תשובה:
אע"פ שאמרו חז"ל (מסכת ד"א זוטא פ"ד) "כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה חוץ מצא", וכן נפסק בשו"ע (או"ח סימן ק"ע סעיף ה), מכל מקום כתבו הפוסקים שאם האורח נוהג במנהג פרישות, ובעל הבית אומר לו לעבור עליו, אינו מחויב לשמוע לו (ברכ"י,כה"ח שם ס"ק כו).

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.