%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

הלנת שכר


י"א אייר התשע"ד מאת:יעקב

שאלה:
אדם שצריך לתת משכורת כל עשירי לחודש ובאופן שהעשירי יוצא בשבת האם יש בעיה עם הלנת השכר אם נותן לו את המשכורת ביום ראשון?

תשובה:
הבעה"ב רשאי לשלם לפועל ביום ראשון בבוקר, ואינו עובר בכך משום בל תלין אף אם עבר זמנו.


מקורות:

על מנת להבהיר את הדברים אקדים מעט בהלכות אלו כדי שהמשך הדברים יובנו היטב:

א. מצות עשה לתת שכר שכיר בזמנו שנאמר "ביומו תתן שכרו" ואם איחר ולא נתן, עובר בלאו מן התורה שנאמר "ולא תבוא עליו השמש" (רמב"ם הלכות שכירות פרק יא).

ב. אין בעל הבית עובר משום בל תלין אלא אם כן תבעו השכיר. לא תבעו, אינו עובר עליו (שו"ע חו"מ שלט י). ואף שאינו עובר עליו, יש לו למהר ולסלק את התשלום בזמנו (אהבת חסד א,ט,יא).

ג. עבר זמנו אין בעל הבית עובר משום בל תלין, ומכל מקום חייב לתת לו מיד, ובכל עת שישהה, עובר על לאו של דבריהם שנאמר אל תאמר לרעך לך ושוב (שו"ע שלט ח).

ד. כתב בספר החינוך (מצוה תקפח) השוכר (פועל) בערב שבת ונדחה מלפרוע השכר בשביל שבת יש לדון בזה שאינו עובר עוד בשל תורה, הואיל ואדחי אדחי, אבל חייב מדבריהם משום אל תאמר לרעך לך ושוב.

ומעתה נחזור לענייננו כיון שזמן תשלום שכר הפועל הוא בשבת, ובשבת הוא מנוע מלשלם מחמת קדושת השבת. שוב אינו עובר משום בל תלין וכדברי ספר החינוך, ומיד בבוקרו של יום ראשון ישלם לפועל שכרו.

ומפשטות ההלכה נראה עיקר כדברי ספר החינוך שהרי נפסק בשו"ע (שלט ט) "שוכר שמכיר בבעל הבית שאין דרכו להיות בידו מעות אלא ביום השוק אינו עובר על בל תלין", והטעם לפי שמתחילה יודע שאין לו מעות עד יום השוק וליכא "ואליו הוא נושא את נפשו".וגם בענייננו שבת הוי דומיא דיום השוק, וממילא מחיל לשכרו ליום מחר. ובפרט דלא יתבענו בשבת, וממילא אינו עובר עליו.[ועי' שבט הלוי ח"ז סימן רלא מ"ש בזה].

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.