define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor'); הכנסת שקדי מרק למרק רותח בשבת - יודעי בינה

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

הכנסת שקדי מרק למרק רותח בשבת


ח' טבת התשע"ד מאת:טוביה

שאלה:
האם מותר להכניס שקדי מרק למרק רותח בשבת?

תשובה:
הנידון כאן הוא, האם שייך בו איסור "בישול בשבת" בדבר אפוי או מטוגן.
והנה רבותינו נחלקו בדבר האם יש בישול אחר אפיה, או לא.

ולהלכה : נקטו הפוסקים שלכתחילה יש "בישול אחר אפיה". ולכן יש להחמיר שלא לתת "שקדי מרק" בכלי שני שהיד סולדת בו.
אך אם הוא משתמש עם "מצקת" לצורך מזיגת המרק לצלחת כנהוג, מותר לתת "שקדי מרק" בצלחת המרק אפילו לכתחילה. שהרי הצלחת דינה ככלי שלישי,[הסיר הוא כלי ראשון, המצקת היא כלי שני, והצלחת היא כלי שלישי] וכלי שלישי אינו מבשל .

מקורות:
שו"ע סימן שי סעיף ה/ מ"ב ס"ק מו חזון עובדיה ח"ד עמוד שו/ בא"ח פרשת בא אות ו/ אור לציון פ"ל תשובה ד.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.