define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor'); הזכרה לנפטר - יודעי בינה

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

הזכרה לנפטר


ו' טבת התשע"ג מאת:רוני

שאלה:
שעושים הזכרה יש חלק מהמנהגים שאומרים משניות בשמות כך: יעקב נשמה שי. יש כזה דבר? שאלה שניה, האם יכולים לעשות הזכרה ביום צום?

תשובה:
בענין הלימוד הנעשה באזכרה :יש שנהגו לקרוא פרקי משניות המתחילות באותיות של שם הנפטר ושם אמו. כפי שמסודרים בספר "עילוי נשמות", ובנוסף קוראים משניות אותיות נשמה.שהם ארבעה משניות המופיעות במסכת מקואות פרק ז' ממשנה ד "נפל לתוכו יין או מוחל" עד סוף הפרק.
ומוסיפים קטע בזוהר הק' "אמר רבי אבא" המתאר את פטירתו של רשב"י.ואומרים קדיש ,ואשכבה.

ואם האזכרה נערכת בבית הכנסת : מתפללים מנחה אם יש ת"ח שיאמר ד"ת לעילוי נשמתו מה טוב . ואם לאו יחלקו את האידרא למתפללי בית הכנסת.כיבוד וברכות לע"נ. ותפילת ערבית.

ב. לגבי אזכרה בצום עשרה בטבת, האזכרה נערכת רגיל בין מנחה לערבית . והכיבוד והברכות יערכו לאחר תפילת ערבית. במוצאי הצום.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.