%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

האם תפילה נחשבת כהפסק בסעודה?


ו' אדר ב' התשע"ו מאת:מאיר ענתבי

שאלה:
כבוד הרב, סעודה שנמשכה עד סמוך לשקיעה, אם אלך להתפלל בבית הכנסת הסמוך לבתינו הדבר יחשב להפסק באמצע הסעודה ?

תשובה:
מבואר בשולחן ערוך (או"ח סימן קעח) ש"תפילה אינה נחשבת להפסק בסעודה", יש מן הפוסקים שביארו שמדובר כאשר הסועד מתפלל בביתו במקום סעודתו, אבל כשהולך לבית הכנסת "ההליכה" נחשבת להפסק.

ולהלכה: כתבו האחרונים שהתפילה אינה נחשבת להפסק, ולכן אם הלך להתפלל באמצע הסעודה, כשחוזר לביתו לאחר התפילה, רשאי לאכול מן הלחם בלי לברך ברכת המוציא, אך מכל מקום צריך לטול ידיו "בלא ברכה" קודם שיטעם שוב מן הלחם, מאחר שהסיח דעתו מניקיון ידיו, ולאחר הנטילה ימשיך כרגיל בסעודתו.


מקורות :
שו"ע או"ח סימן קע"ח סעיף ו וכה"ח ס"ק לו, לז.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.