%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

האם מותר לתלות כביסה בערב שבת אע"פ שידוע שלא תתייבש לפני השבת?.


כ"ח כסלו התשע"ד מאת:טוביה

שאלה:
האם מותר לתלות כביסה לייבוש בערב שבת, אע"פ שידוע שהכביסה לא תתייבש לפני השבת?

תשובה:
מתקנת עזרא ובית דינו שיהיו מכבסים בחמישי בשבת. כלומר שלא יכבסו בערב שבת, אלא יקדימו לכבס ביום חמישי בשבת כדי שביום שישי יהיו פנויים רק להכנת צורכי שבת. ובזמן הזה שמכבסים במכונת כביסה אוטומטית יש שהקלו לכבס במכונת כביסה אף ביום שישי. ובכל אופן מותר להשאיר בגדים על חבלי הכביסה ואין לחוש בזה למראית העין.

מקורות : כתב השולחן ערוך (סימן רמב) מתקנת עזרא שיהיו מכבסים בגדים בחמישי בשבת, מפני כבוד השבת. וביאר המגן אברהם (ס"ק ג) כלומר שלא יכבסו בע"ש שיהיו פנוים לכבוד שבת: וכתב בספר אור לציון (ח"ב פט"ז) שאין לכבס בגדים ביום שישי אף במכונת כביסה, ובין האיש ובין האשה אסורים בזה, אא"כ יש לו גם מכונת ייבוש שאז מותר לכבס ולייבש ביום שישי. ורק בשעת הדחק כגון שיום חמישי היה גשום,רשאי לכבס ביום שישי בכל אופן, וכן בגדי ילדים מותר לכבס בכל אופן. עי"ש.

והנה בשש"כ (פרק מב הערה יג) הסתפק אי איסור זה נוהג האידנא. ובילקו"י (סימן רמב) הביא דהמקילים לכבס במכונת כביסה יש להם על מה לסמוך, ושכן הורה מרן הגרע"י זצ"ל. ובסימן רנ"א הוסיף שאפשר להקל גם אחר זמן מנחה קטנה. ולאחר זמן נדפס ספר הבהיר חזון עובדיה (שבת א עמוד כד) וכתב שם שמותר לכתחילה לכבס אפילו בערב שבת במכונת כביסה.עי"ש.
ועתה נבוא לדון לגבי תליית הבגד בע"ש שיהיה תלוי על חבלי הכביסה כל השבת. הנה מבואר בשו"ע (סימן שא סעיף מה) שאם שטח מע"ש כלים המכובסים אינו חייב לסלקן בשבת.עי"ש.
ואף שמביאים בשם החזו"א שנטה להחמיר בזה, מ"מ אנו אין לנו אלא הוראת מרן השו"ע.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.