%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

האם מותר לשקר מפני עין הרע?


כ"ב שבט התשע"ג מאת:עדינה.ג.

שאלה:
רציתי לשאול האם מותר לנו לשקר על מנת להנצל מעין הרע? לדוגמא השבוע קנינו מכונית חדשה, וכשאנו נשאל האם זה שלנו? נאמר שהרכב הוא של ההורים , או מחברת ליסינג וכדו'?כי שמעתי שיש אופנים שחכמים התירו לשנות מן האמת?

תשובה:
אם אפשר להתחמק מלהשיב תשובה שאינה נכונה עדיף להתחמק ולא לשקר.
וכן מותר מן הדין לתת תשובה שמשתמעת לשני פנים,כגון לומר "המכונית איננה שלי" וכונתו שאינה שלו בלבד, שהרי המכונית שייכת גם לאשתו וכדו'. ואין בזה משום שקר או משום גניבת דעת.
ברם אם אין לפניו ברירה, נראה שבמקרה זה מותר לשנות מן האמת.

מקורות:


במסכת ב"מ דף כ"ג אמרו בהני תלת מילי עבדי רבנן דמשנו בדבוריהו במסכתא בפוריא ואושפיזא ובשו"ת תורה לשמה סימן שסד הביא דוגמאות נוספות שמותר לשקר כגון שמותר לשקר כדי למנוע ממנו בושת.או משום ענוה וכדו' עי"ש באריכות.

ונראה שאם התירו לשנות מן האמת בכדי להנצל מן הבושה, כל שכן שמותר לשנות מן האמת מפני עין הרע,שנזקו ידוע וכמו שהפליגו חז"ל בעשרות מקומות על פגעי העין, ואמרו שרוב בני אדם מתים מעין הרע.ואף הלוחות הראשונות לימדונו רבותינו(תנחומא כי תשא) שנשברו מפני עין הרע .


ובמסכת גיטין (דף ס"ב ע"א) אין כופלין שלום לנכרי רב חסדא מקדים ויהב להו שלמא רב כהנא אמר להו שלמא למר פי' רש"י לא היה מתכוין לברכו אלא לבו היה לרבו ע"ש וכהאי גונא אמרו בזהר עמ"ש דוד לנבל ואמרתם "כה לחי" שכונתו הייתה להקב"ה ואין בזה משום גונב דעת.וכן פסק בבית שמואל אבן העזר סימן סה סק"ב.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.