%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

האם מותר לשקר לבעל הבית על מנת להתחמק מהסכם השכירות?


י"ד אייר התשע"ח מאת:דנה י.

שאלה:
האם מותר לשקר לבעל הבית על מנת להתחמק מהסכם השכירות במקרה שאני רוצה לעזוב את הדירה?

תשובה:
תשובה: איסור שקר מחולק לתשעה חלקים וכפי שחילקם רבינו יונה בספר שערי תשובה (שער ג אות קעח) בהרחבה.
והשקר החמור ביותר הוא, כאשר מרוויח ממון על ידי השקר:
וזה לשונו: "וזה דבר כת שקרים. ענין הכת הזו נחלק לתשעה חלקים. החלק האחד - איש כזב, אשר תורה עזב, וירע וישחית במענה פיו, כמו המכחש בעמיתו בפקדון או בתשומת יד או בשכר שכיר, שנאמר (ויקרא יט, יא): "ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו", וכן העונה ברעהו עד שקר, שנאמר (שמות כ, יג): "לא תענה ברעך עד שקר". ומן החלק הזה כלל התרמית והאונאות במסחרים ובשותפות, שנאמר (ויקרא כה, יד): "אל תונו איש את אחיו", ונאמר (תהלים נה, יב): "ולא ימיש מרחובה תוך ומרמה", ונקרא איש און, ונקרא בליעל, והוא כבד עון בכתות הרשעים, כאשר הקדמנו בשערי יראת חטא. ומדות זה איש האון שהוא קורץ בעיניו ומולל באצבעותיו, כמו שנאמר (משלי ו, יב - יג): "אדם בליעל איש און וגו', קורץ בעיניו מולל ברגליו מורה באצבעותיו". עכ"ל.
ומבואר שהמרויח ממון על ידי השקר בכל דרך שהיא הרי הוא בכלל "איש אוון ובליעל" – ובוודאי שהדבר אסור בתכלית האיסור.


%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.