%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

האם מותר לפתוח תנ"ך ולקבוע מעשיו על פי הפסוק המזדמן לו בתחילה?


ח' אלול התשע"ה מאת:יעקב

שאלה:
האם מותר לפתוח תנ"ך ולקבוע מעשיו על פי הפסוק המזדמן לו בתחילה?

תשובה:
כתבו האחרונים שאע"פ שנצטוינו בתורה "תמים תהיה עם ה' אלוקך" ואין לנו לחקר אחר העתידות מכל מקום לכל הדעות מותר לפתוח בתורה לראות הפסוק העולה, כי היא חיינו.

וכמו שמצינו ביאשיה (יומא נב ב) שעשה מעשה על שמצא ספר תורה גלול באותו פסוק, וכן עמא דבר. (מהריק"ש).

ומצינו בילקוט (משלי סימן רי"ט) "אם בקשת ליטול עצה מן התורה הוי נוטל" וביאר בעל "השבט מוסר" וז"ל: קבלתי מרבותי כשהיו רוצים לעשות איזה דבר והיו מסופקים אם לעשותו אם לאו, היו נוטלים חומש, או אחד מארבעה ועשרים ספרים, והיו פותחים אותו ורואים בראש הדף מה פסוק היה מוצא, וכפי מה שמראה היו עושים.

ונמצא שהיו מתייעצים עם התורה כדת מה לעשות בכל עניניהם.

וזה עצמו רומז מאמרם ז"ל "ליטול עצה מן התורה", שמורה היתר לעשות כך, (שיורי ברכה לגחיד"א סימן קעט| וכן מבואר בחולין צה וברש"י שם ובב"י וברמ"א סימן קעט דמותר לומר לתינוק "פסוק לי פסוקך", ובש"ך סק"ה כתב שהוא היתר גמור אע"פ שהוא כעין נבואה).

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.