%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

האם מותר לערוך מפגש משפחתי עם סעודה ביום שישי


כ"ב אב התשע"ו מאת:ניסן לורי

שאלה:
האם יש להתיר לנצל הולדת הבת וכיוצ"ב לפגישה משפחתית ביום שישי בבוקר? משפחתי המורחבת גרים בכל תפוצות ארצינו הקדושה והם עסוקים בימות השבוע ויותר נוח להם להיפגש ביום שישי?

תשובה:
כתב השו"ע (או"ח סימן רמט –ב) "אסור לקבוע בערב שבת סעודה ומשתה שאינו רגיל בימי החול ואפילו היא בסעודת אירוסין מפני כבוד השבת וכל היום הוא בכלל האיסור".

ואיתא בגמרא "שהייתה משפחה בירושלים שקבעה סעודה בערב שבת ונעקרה מן העולם"

ומכאן שאסור לקבוע ביום שישי סעודה שאינו רגיל לעשותה בימות החול, וכל היום הוא בכלל האיסור, זולת סעודת מצוה שזמנה בערב שבת כגון סעודת מילה בזמנה, או סעודת פדיון הבן בזמנו שמותר לקובעה ביום שישי כמבואר ברמ"א (שם).

ולכן אין להקל לעשות מפגש משפחתי להולדת הבת ביום שישי בבוקר עם סעודה גדולה שאין רגילים בה בימות החול, ואף שכוונתו להודות להשי"ת על חסדיו, עכ"ז כיון שאין זמנו קבוע כברית מילה ופדיון הבן אין לעשותה ביום שישי.


אולם מצינו שתי אופנים שניתן לקיים את המפגש הנ"ל:

א. באופן שיעשו סיום מסכת בזמנו וכגון שאחד מבני המשפחה יסיים מסכת בערב שבת, ואז יהיה מותר לערוך סעודה גדולה לכבודה של תורה, וטוב שיקבעו את הסעודה לפני חצות היום.
ב. באופן שהמפגש יהיה בסעודה קלה שרגילים בה בימות החול.מקורות :
עי' בה"ל שם ד"ה או פדיון ועי' חוט שני ח"א פ"ז ס"ק א

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.