%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

האם מותר לסרס כלב על מנת להינצל מקנסות


כ"ח תמוז התשע"ה מאת:ט

שאלה:
מבחינת ההלכה מותר לסרס כלב? ומה אני עושה, כי אם לא אסרס, אקבל קנס?

תשובה:
אסור מן התורה לסרס בעלי חיים ולהפסיד את אברי ההולדה שלהם.

ולכן אסור לסרס את הכלב. למרות שאם לא תעשה כן, תקבל קנסות. כיון שאדם חייב להוציא כל ממונו על מנת שלא יעבור על איסור "לא תעשה" מן התורה.
ולא יועיל לסרס את הכלב על ידי וטרינר גוי, כיון שגם הוא בכלל האיסור.

לכן אם לא יועיל לפי דרישת הרשויות טיפול הורמונלי זמני, המותר על פי הלכה(שו"ת הר צבי, יו"ד סי' כג). תמכור את הכלב ותנצל מן הקנס.

מקורות:
שולחן ערוך (אבן העזר סימן ה-יא ) אסור להפסיד אברי הזרע, בין באדם בין בבהמה חיה ועוף, אחד טמאים ואחד טהורים, בין בא"י בין בח"ל. וכל המסרס לוקה מן התורה בכל מקום. ואפילו מסרס אחר מסרס לוקה. כיצד, הרי שבא א' וכרת הגיד, ובא אחר וכרת את הביצים או נתקן, ובא אחר וכרת חוטי ביצים, או שבא אחד ומעך את הגיד, ובא אחר ונתקו, ובא אחר וכרתו, כלם לוקים ואף על פי שלא סירס אחרון אלא מסורס, בין באדם בין בבהמה, חיה ועוף. והמסרס את הנקבה, בין באדם בין בשאר מינים, פטור אבל אסור.

ובסעיף יד כתב: אסור לומר לעובד כוכבים לסרס בהמה שלנו. ועי' נו"כ שדנו האם האיסור מצד אמירה לגוי, או מפני שגם הם מצויים על הסירוס.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.